De focus bij onze ambtelijke- en incassowerkzaamheden ligt bij de tevredenheid van onze opdrachtgever.

Wij vinden het belangrijk om u goed van dienst te zijn. Wij denken tijdens ons werk met u mee maar denken ook vooruit, zodat wij snel en accuraat kunnen handelen als dat nodig is. Wilt u eerst overleggen voordat u een zaak overdraagt dat kunt u natuurlijk contact met ons opnemen om te bespreken hoe een zaak het best behandeld kan worden. Onze ervaring en expertise helpen u de juiste koers te bepalen.

Uw opdracht bij ons indienen?

Er is niks zo vervelend als een factuur die niet wordt betaald. Houd de regie en zorg ervoor dat deze facturen wél worden betaald. Dien hier snel uw opdracht in en wij dragen daar zorg voor.

35 jaar, daar zijn wij trots op!

Gerard van der Velde heeft in 1989 het gerechtsdeurwaarderskantoor geopend aan de Bezuidenhoutseweg 125 in Den Haag onder de naam Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Velde. In 1995 volgde een verhuizing naar het Nassauplein in Den Haag. Erik van Hal, inmiddels sinds 1992 werkzaam binnen het kantoor, werd in 2000 partner binnen het kantoor, en zo veranderde de naam van het kantoor in Van der Velde & Van Hal Gerechtsdeurwaarders- en incassobureau. De officiële naam van het kantoor veranderde in Gerechtsdeurwaarskantoor Nassauplein b.v., met als handelsnaam Van der Velde Van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders en incassobureau. De naam van Debby Peers werd in 2009 aan de bedrijfsnaam toegevoegd.

In 2019 is het bedrijf verhuisd naar de Burgemeester Kolfschotenlaan 65 te Den Haag. In de zomer van 2022 is aan Gerard van der Velde door de koning ontslag verleend als gerechtsdeurwaarder en is hij uitgetreden als partner. Erik van Hal is hiermee eigenaar geworden van het gerechtsdeurwaarderskantoor. Het terugtreden van Gerard van der Velde betekent niet dat hij niet meer aan het kantoor verbonden is. Met zijn lange staat van dienst is hij nog een bron van advies en kennis. Het gerechtsdeurwaarderskantoor bestaat nu bijna 35 jaar en daar zijn wij trots op!

Erik van Hal

In 1989 studeerde ik als meester in de rechten af aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Internationaal recht). Na mijn diensttijd startte ik in 1992 als juridisch medewerker bij Gerechtsdeurwaarderskantoor van der Velde. In 2000 ben ik benoemd tot gerechtsdeurwaarder. In de loop der jaren is er binnen ons vakgebied op het terrein van onder andere wet- en regelgeving, bevoegdheden, automatisering veel veranderd. Eén ding is niet veranderd, de problematiek waar mensen met schulden mee te maken hebben. Het is van belang om de rechten van de opdrachtgever goed te behartigen zonder daarbij de positie van mensen met schulden uit het oog te verliezen. Daarnaast vind ik goed contact met mijn opdrachtgevers zeer belangrijk, zo nodig is er ook buiten kantooruren mogelijkheid tot overleg.

Gerard van der Velde

Sinds 1978 ben ik werkzaam in de deurwaardersbranche. Na mijn benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder in 1982 ben ik in 1989 benoemd tot gerechtsdeurwaarder en begon ik mijn eigen kantoor. Na 40 jaar heb ik het actieve deurwaarders vak verlaten maar nog geen afscheid genomen van het kantoor.

Debby Peers

Ik ben in 1993 begonnen als administratief medewerkster bij het toenmalige gerechtsdeurwaarderskantoor van Gerard van der Velde. In 1999 heb ik mijn examen behaald en werd ik toegevoegd-gerechtsdeurwaarder. Mijn expertise ligt vooral in het verrichten van ambtshandelingen. De adviserende en ondersteunde rol van de gerechtsdeurwaarder is erg belangrijk. Jij bent de oren en ogen in het veld en een belangrijke bron van informatie voor zowel onze klanten als de debiteuren.

Maarten Koper

In 2002 ben ik begonnen als administratief medewerker bij gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Velde & Van Hal en vanaf 2011 in de functie van toegevoegd (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder. Ik houd mij vooral bezig met ambtelijke taken en het verwerken van opdrachten van advocaten, waaronder het opstellen van verschillende exploten. Daarnaast schrijf ik processtukken in dagvaardings- en klachtprocedures.

Gerechtsdeurwaarders

Liever direct contact met één van onze specialisten?

Vul het contactformulier in of bel met onderstaand telefoonnummer.