Voor schuldeisers

Onbetaalde facturen incasseren en de klant behouden

Een incasso uit handen geven aan de gerechtsdeurwaarder betekent dat u en uw klant er financieel niet uitkomen. Dat is vervelend. U wilt immers niets liever dan een fijne relatie met uw klant opbouwen / behouden. Desalniettemin is het voor u belangrijk dat uw klant de gemaakte betaalafspraken nakomt. Indien dit niet het geval is, helpen wij u om de openstaande vordering professioneel en verantwoord te incasseren. Wilt u met ons sparren over een specifieke zaak? Neem dan contact met ons op!

Uw opdracht bij ons indienen?

Er is niks zo vervelend als een factuur die niet wordt betaald. Houd de regie en zorg ervoor dat deze facturen wél worden betaald. Dien hier snel uw opdracht in en wij dragen daar zorg voor.

Onze werkwijze

Voordat wij het incassoproces starten, bespreken wij altijd eerst met u het desbetreffende dossier door. Vervolgens bepalen wij samen welke stappen we ondernemen en op welke manier wij uw klant benaderen. Indien zich nieuwe ontwikkelen voordoen dan brengen wij u direct op de hoogte. U kunt de voortgang van uw zaken ook online inzien. Overweegt u om een onbetaalde factuur aan ons uit handen te geven? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

35 jaar ervaring in verantwoord incasseren

Onze jarenlange ervaring met incasseren en juridische zaken is bij iedere opdracht van toegevoegde waarde. Betaalt uw klant niet en wilt u sparren over een aanpak of wilt u inhoudelijk advies over juridische procedures en zaken? Wij helpen u graag.

Uitleg van procedures en handelingen

Dit is de eerste stap in de incassoprocedure. In de WIK brief wordt de schuldenaar over mogelijke incassokosten en vervolgstappen geinformeerd.
Met de incassobrief wordt de schuldenaar geïnformeerd over de incassokosten die, door het langdurig uitblijven van betaling, in rekening zijn gebracht. De schuldenaar wordt verzocht om de openstaande vordering + incassokosten zo spoedig mogelijk te betalen of een betalingsregeling aan te vragen.
Bij een huisbezoek brengt de gerechtsdeurwaarder een bezoek aan de schuldenaar. De gerechtsdeurwaarder gaat met de schuldenaar in gesprek. Tegelijkertijd wordt de woning of het bedrijfspand door de deurwaarder bekeken. De schuldenaar wordt verzocht om het openstaande bedrag zo snel mogelijk te betalen . De deurwaarder informeert de schuldenaar over hoe de eventuele vervolgprocedures zullen verlopen.

Met een Sommatie exploot brengt één van onze deurwaarders een huisbezoek en wordt er gesommeerd om binnen twee dagen tot betaling over te gaan. Door de impact van het huisbezoek is een sommatie exploot effectief. Vaak gaat de tegenpartij direct over tot betaling of betalingsregeling.

De rechter heeft een geldvordering toegewezen en een vonnis uitgesproken. Met het vonnis zijn wij gerechtigd om vervolgstappen te nemen om de vordering op andere manieren te innen door bijvoorbeeld beslaglegging. Aan procederen zijn hoge kosten verbonden en proberen wij te allen tijde te voorkomen. Dit doen we voornamelijk door zo snel mogelijk minnelijk te incasseren en met u de beste werkwijze te bepalen.
Een constatering van de gerechtsdeurwaarder is een officieel bewijsstuk voor uw rechtszaak. U kunt een proces-verbaal van constatering van bijvoorbeeld een gebeurtenis, inboedel of onroerend goed laten opstellen. Overweegt u om een constatering uit te laten voeren? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Wanneer er niet aan betaalverplichtingen wordt voldaan. Beslaglegging betekent dat wij één of meer eigendommen (tijdelijk) in beslag nemen om de openstaande vordering te kunnen aflossen. Er kan beslag gelegd worden op salaris, uitkering, bankrekening, onroerend goed en waardevolle roerende zaken zoals een auto.

Indien de rechter in het vonnis heeft bepaald dat de woning of het bedrijfspand van de schuldenaar ontruimd moet worden dan kunnen wij tot ontruiming overgaan. Deze ingrijpende handelingen proberen wij te allen tijde te voorkomen. Dit doen we voornamelijk door zo snel mogelijk minnelijk te incasseren en met u de beste werkwijze te bepalen.

Wie betaalt de incasso- en eventueel de gerechtelijke kosten eigenlijk?

Dit is het eerste wat u zich waarschijnlijk afvraagt. De incassokosten worden altijd bij de debiteur in rekening gebracht. De gerechtelijke proceskosten worden gezien als schadepost voor de schuldeiser. Wint u een zaak? Dan kan de rechter uw tegenpartij veroordelen tot het betalen van de kosten.

Gerechtsdeurwaarders

Liever direct contact met één van onze specialisten?

Vul het contactformulier in of bel met onderstaand telefoonnummer.